Svensk råvarukultur

Proviant har i över 15 år hyllat svensk mat och svenska matproducenter. Vi kallar det svensk råvarukultur och med det menar vi smakrik, hållbar och engagerande mat, tillagad från grunden med råvaror i säsong som lyfter fram de svenska smakerna och hyllar det svenska kulinariska arvet.

Vi vill ha en levande landsbygd och fortsatt produktion av fina råvaror i Sverige och hjälper därför svenska producenter att nå ut med sina produkter genom att använda dem i vår matlagning, samt genom att sprida kunskap och allmän råvaruglädje. Men framför allt vill vi göra våra gäster glada genom ett gott värdskap, matupplevelser och god service.

Proviant finns idag på fyra platser i Stockholm samt levererar catering i hela Storstockholm:

Campus Albano, Albanovägen 24: www.proviantalbano.se

Näringslivets Hus, Storgatan 19: www.proviantnlh.se

Frösunda, Gustav III:s Boulevard: www.proviantfrosunda.se

Catering: www.proviantcatering.se